Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Decese

Decese

Înregistrarea decesului – Eliberarea certificatului de deces

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES

Termen de înregistrare

Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei,  Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 3 zile, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Declarantul depune următoarele acte

 1. certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnează cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

Declararea decesului poate fi făcută de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul
  • orice persoană care are cunoștință despre deces
 1. actul de identitate al decedatului – original și xerocopie;
 2. certificatul de naștere și căsătorie al decedatului, după caz – original și xerocopie;
 3. livretul militar, sau, adeverința de recrutare a celui decedat, după caz;
 4. actul de identitate al declarantului – original și xerocopie.

Certificatul de deces, se eliberează în aceeași zi în care a fost facută declarația de deces; odată cu eliberarea certificatului de deces, la cerere, se eliberează și adeverința de înhumare.

Actele se depun la sediul S.P.C.L.E.P. Cristian – starea civilă, str. Libertății nr. 20A.

Termen eliberare duplicate stare civilă:

 • pentru Cristian maxim 2 zile lucrătoare
 • pentru alte localități 30 zile

Detalii

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW