Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Administrație

AdministrațieDezvoltarea localitățiiInteres public

Implicarea Publicului în Actualizarea PUG și Sondajul Online GIS pentru Comuna Cristian

Primăria Comunei Cristian anunță desfășurarea etapelor majore de consultare publică necesare pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG). Procesul de actualizare se va desfășura în patru etape esențiale, în care implicarea cetățenilor este deosebit de importantă:

I. Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare: Încurajăm participarea locuitorilor pentru a identifica și discuta nevoile comunității și posibilele direcții de dezvoltare.

II. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor: Propunerile cetățenilor sunt esențiale în formarea viziunii de dezvoltare a comunei. Toate sugestiile vor fi evaluate și luate în considerare în elaborarea propunerilor de plan.

III. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG: Feedback-ul comunității în această etapă este crucial pentru asigurarea alinierii finale a PUG-ului la așteptările și necesitățile locuitorilor.

IV. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG: Participarea cetățenilor nu se încheie odată cu aprobarea PUG-ului. Monitorizarea implementării și evaluarea periodică sunt cheia succesului pe termen lung.

Complementar acestor etape, vom desfășura un sondaj online GIS, sprijinit de suport cartografic și o bază de date urbană inițială, pentru a permite interacțiunea directă și dinamică a cetățenilor cu harta comunei și chestionarele puse la dispoziție.

Între perioada 28 decembrie 2023 și 28 ianuarie 2024, locuitorii sunt invitați să transmită în scris recomandări, observații, propuneri sau să exprime nevoi care vor fi analizate și integrate în cercetarea sociologică, în elaborarea chestionarelor și în fundamentarea propunerilor pentru actualizarea PUG.

Contribuțiile pot fi transmise electronic sau pot fi depuse direct la sediul primăriei. Este o oportunitate valoroasă pentru toți cetățenii de a se asigura că vocea lor este auzită și că viitorul comunei Cristian este modelat de mâinile celor care o locuiesc.

Citește mai mult

AdministrațieComunicate de presăDezvoltarea localitățiiInteres public

Cristian: Tradiție și inovație în inima Transilvaniei

Pe măsură ce ne apropiem de prezent, observăm cum comuna Cristian a devenit un model de succes economic și social. Rămânând fideli rădăcinilor lor, locuitorii din Cristian au reușit să își păstreze tradițiile, adaptându-se simultan la cerințele unei lumi în schimbare. Acest echilibru între păstrarea meșteșugurilor tradiționale și îmbrățișarea oportunităților moderne este esența progresului în Cristian.

La baza dezvoltării comunei stă un puternic simț al comunității și o înțelegere profundă a importanței diversității economice. De la atelierele meșteșugărești care au continuat să prospere chiar și în fața industrializării, până la marile întreprinderi care au ales Cristianul ca sediu, această diversitate economică a fost întotdeauna considerată o forță. Fiecare moară de măcinat, fiecare țesător de pânză și fiecare cizmar au contribuit la bogăția culturală și economică de astăzi a comunei.

Importanța acordată educației și formării profesionale este reflectată în susținerea continuă a Centrului Local Ion Soiu Cristian, care evidențiază angajamentul comunității față de dezvoltarea tinerilor săi. Prin oferirea de oportunități de învățare și participare la competiții naționale și internaționale, Cristianul investește în viitorul său cel mai prețios resurs: tineretul.

În urma Revoluției din 1989, Cristianul a demonstrat o adaptabilitate remarcabilă, integrându-se cu succes în economia de piață și devenind un punct de atracție pentru investiții. Recunoașterea muncii locuitorilor săi de către Nicolae Ceaușescu în anii ’70 și ’80 a prefigurat succesul și recunoașterea la care comuna avea să ajungă în anii următori.

În prezent, Cristianul se mândrește cu prezența pe teritoriul său a unor afaceri internaționale de succes, menținând în același timp un climat favorabil pentru micile afaceri și ateliere meșteșugărești. Acest amestec de tradiție și modernitate, de muncă locală și inovație globală, face din Cristian un exemplu de urmat în dezvoltarea economică și socială durabilă.

Citește mai mult

AdministrațieComunicate de presăInteres public

Cristian: Un tezaur arhitectural în inima Transilvaniei

Comuna Cristian este o adevărată comoară arhitecturală, unde fiecare clădire, de la cele mai grandioase lăcașuri de cult până la cele mai modeste locuințe, contribuie la povestea și identitatea locului. Această diversitate arhitecturală este nu doar un memento al trecutului, ci și un simbol al dinamismului și adaptabilității comunității.

Fiecare zid, fiecare coloană și fiecare vitraliu din Cristian poartă în sine amprenta istoriei, oferind o perspectivă unică asupra evoluției stilurilor arhitecturale și a gusturilor estetice. De la goticul timpuriu al Bisericii Evanghelice până la simplitatea clasică a Bisericii Ortodoxe, Cristian se prezintă ca un muzeu în aer liber, o călătorie vizuală prin secole de artă și arhitectură.

Monumentele arhitectonice ale comunei, inclusiv casele istorice care punctează peisajul, sunt mărturii ale bogăției culturale și a spiritului inovator al locuitorilor. Aceste clădiri, multe dintre ele recunoscute ca monumente istorice, sunt nu doar locuințe sau lăcașuri de cult, ci veritabile opere de artă, care îmbogățesc patrimoniul local și național.

Prin conservarea și valorificarea acestui patrimoniu arhitectural, Cristianul nu doar că păstrează vie memoria istorică, ci și invită la dialog între generații, între tradiție și modernitate. Este un model de cum arhitectura și istoria pot fi integrate în viața comunității, contribuind la identitatea și la coeziunea socială.

Explorarea comunei Cristian este, așadar, o oportunitate de a descoperi nu doar frumusețea arhitecturală, ci și spiritul unei comunități care a știut să își valorifice patrimoniul. Fiecare clădire, fiecare piatră și fiecare frescă povestesc despre o comunitate care respectă trecutul, trăiește prezentul și privește cu încredere către viitor, făcând din Cristian un loc unde arhitectura este celebrată ca o formă de artă vie.

Citește mai mult

AdministrațieDezvoltarea localitățiiInteres public

Bilanțul anului 2020

În această perioadă în care bugetul local se află în dezbatere publică, facem un bilanț al anului 2020, al proiectelor finalizate, al proiectelor aflate în derulare, dar și al celor care vor demara în acest an. Vă mulțumim pentru sprijin și vă încurajăm să vă implicați în procesul de dezbatere publică și să faceți propuneri de investiții pentru anul în curs, accesând următorul link: https://primariacristian.ro/index.php/dezbatere-publica-proiect-buget-2021/

Citește mai mult

AdministrațieDezvoltarea localității

Traficul de tranzit pe DN73 se dorește a fi restricționat

În urma discuțiilor purtate de primarul comunei, Gicu Cojocaru, cu ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode, la darea in folosință a tronsonului de autostradă București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, lot 2, sector Predeal Cristian km 162+ 300- 168+600, drum de legătură, s a-conturat necesitatea restricționării traficului de tranzit in interiorul localității noastre, cât și pe raza orașului Râșnov!
În acest sens, au fost deja demarate procedurile necesare pentru obținerea avizelor necesare în acest sens.

Citește mai mult

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW