Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dezvoltarea localității

Dezvoltarea localitățiiInteres public

Plan de acțiuni – zona industrială

Primăria Comunei Cristian anunță strategia ambițioasă de dezvoltare a zonei industriale dintre DN73 și DN73B către Ghimbav, un plan ce vizează dinamizarea economică și îmbunătățirea infrastructurii locale. Acest demers strategic este gândit să răspundă nevoilor comunității și să stimuleze creșterea economică durabilă, prin atragerea de investiții în sectoare cheie.

În cadrul acestui plan, administrația locală va facilita dezvoltarea unei game variate de activități comerciale, de servicii și producție mică și nepoluantă, armonios integrate cu zona rezidențială adiacentă. Se va pune un accent deosebit pe completarea infrastructurii edilitare existente, prin extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare de-a lungul traseului DN73, DE50 și DE150, aflate pe domeniul public.

Un punct crucial al planului îl reprezintă modernizarea străzii DE50 și Aleea Duvenbeck, care include asfaltarea, amenajarea de trotuare, spații verzi, sisteme de iluminat public și infrastructură pentru comunicații. Aceste străzi vor fi, de asemenea, integrate în circuitul transportului public urban, cu realizarea de noi stații pentru îmbunătățirea accesibilității locuitorilor și a angajaților din zonă.

În plus, zona va beneficia de dezvoltarea spațiilor comerciale active și atractive, care vor include sedii de firmă, showroomuri, spații de logistică și de depozitare, servicii de întreținere auto, supermarket-uri și centre comerciale ce vor servi atât comunitatea locală, cât și pe cea zonală.

Printre proiectele previzionate se numără și extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv reabilitarea DN73 pentru a mări capacitatea de transport la patru benzi și construcția unui sens giratoriu la intersecția Strada Cucului cu Aleea Duvenbeck, facilitând astfel traficul în zonă și legătura cu Brașovul.

Aceste inițiative subliniază angajamentul Administrației Publice din Cristian de a transforma zona industrială într-un pol de creștere economică și de a oferi locuitorilor oportunități îmbunătățite, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și integrată a întregii comune.

Citește mai mult

Dezvoltarea localitățiiInteres public

Plan de acțiuni – zona turistică

Primăria Comunei Cristian anunță planurile pentru dezvoltarea și revitalizarea zonei turistice și de agrement Varniță – Lac Măgurele/Lunca Gării – Dorobeiul. Acest proiect vizează transformarea regiunii într-un centru vibrant de recreere și turism, ce va contribui substanțial la dinamizarea economiei locale și la îmbunătățirea calității vieții rezidenților și vizitatorilor.

Planul de Acțiune pentru Zona Turistică și de Agrement:

1. Reabilitarea Spațiilor Naturale:

 • Lacul Măgurele va beneficia de lucrări de decolmatare, deutrofizare și amenajare pentru activități de picnic și camping.
 • Pădurea de stejari seculari va fi inclusă în circuitele turistice, valorificându-se astfel patrimoniul natural al zonei.
 • Implementarea unui parc dendrologic, în colaborare cu instituții de cercetare pentru mediu, pentru a expune biodiversitatea floristică locală.

2. Crearea unui Parc Tematic Regional:

 • Dezvoltarea unui parc tematic care va include atracții cum ar fi trasee de aventură, tiroliană, un traseu de bob de agrement, amfiteatru în aer liber pentru spectacole și concerte, facilitând astfel interacțiunea și conectarea socială.

3. Infrastructura de Acces și Conectivitate:

 • Îmbunătățirea accesibilității în zona turistică prin construirea de noi căi de acces, inclusiv o nouă gară pentru facilitarea accesului cu trenul și conexiuni pietonale și velo cu localitățile învecinate, inclusiv Poiana Brașov și Râșnov.
 • Amenajarea promenadei Lunca Gării și a pistelor de biciclete, care vor lega Cristianul de Râșnov și Brașov, creând o rețea integrată de trasee pentru drumeții și ciclism.

4. Valorificarea Patrimoniului Cultural și Arheologic:

 • Marcarea și promovarea siturilor arheologice în colaborare cu autoritățile competente pentru a atrage vizitatori interesați de istoria și cultura zonei.
 • Organizarea și promovarea de evenimente tematice și festivaluri care să reflecte caracterul unic al comunei Cristian.
  • 5. Proiecte Complementare:

   • Dezvoltarea infrastructurii de sprijin, inclusiv spații de cazare turistică și facilități sanitare în zonele intens folosite.
   • Realizarea materialelor promoționale și informativ-turistice care să cuprindă informații detaliate despre atracțiile locale și traseele turistice.

   Aceste inițiative vor transforma zona Varniță – Lac Măgurele într-un pol de atracție turistică de importanță națională, stimulând astfel turismul local și regional, și contribuind la dezvoltarea durabilă a comunei Cristian. Primăria Cristian se angajează să asigure implementarea eficientă a acestui plan ambițios, colaborând cu toți stakeholderii implicați pentru a realiza viziunea de a face din Cristian un loc mai vibrant și mai ospitalier pentru toți.

Citește mai mult

Dezvoltarea localitățiiInteres public

Plan de acțiuni – zona centrală

Primăria Comunei Cristian este entuziasmată să anunțe o inițiativă ambițioasă de revitalizare a centrului comunei, proiect care va transforma inima Cristianului într-un nucleu vibrant de activitate și cultură. Această strategie complexă vizează nu doar îmbunătățirea aspectului urban, ci și creșterea calității vieții locuitorilor și atractivității pentru vizitatori.

În centrul demersului nostru se află reabilitarea urbanistică și peisagistică a zonelor cheie, inclusiv amenajarea de trasee pietonale și pistele de biciclete ce vor facilita și încuraja deplasările eco-friendly. Străzile principale vor fi înfrumusețate prin extinderea spațiilor verzi și instalarea de elemente noi de mobilier urban, transformând centrul într-un spațiu prietenos și accesibil.

Pentru a spori atractivitatea comercială și culturală a centrului, vom încuraja dezvoltarea unei oferte diversificate de spații comerciale, de alimentație publică și servicii profesionale. Vom promova, de asemenea, deschiderea de cafenele, terase, ateliere de produse locale și spații de cazare turistică, care să contribuie la dinamizarea vieții economice locale.

Planul include și o componentă culturală puternică: reabilitarea clădirilor istorice, marcarea monumentelor și organizarea de evenimente culturale și târguri tematice, care să pună în valoare patrimoniul și tradițiile Cristianului. De asemenea, cursul de apă al Pârâului Ghimbășel va fi integrat estetic și funcțional în peisajul urban, prin lucrări de taluzare și amenajări peisagistice, creând un coridor verde-albastru de-a lungul său.

Toate aceste măsuri sunt parte a unei viziuni cuprinzătoare care își propune să facă din Cristian un model de urbanism durabil și o destinație de neuitat pentru toți cei care îl vizitează. Aceasta nu este doar o promisiune a unei dezvoltări sustenabile, ci și un angajament ferm al administrației locale pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții în comuna noastră.

Prin aceste eforturi, Cristianul se pregătește să devină un punct de referință regional în materie de urbanism responsabil și inovator, un loc unde istoria se împletește armonios cu modernitatea, oferind cetățenilor și vizitatorilor o experiență urbană de excepție.

Citește mai mult

Comunicate de presăDezvoltarea localitățiiInteres public

Extinderea și îmbunătățirea sistemului de monitorizare pentru apă potabilă

Recent, s-au încheiat lucrările de reparație la camera de captare a izvoarelor din zona Dorobeiul, unde s-a înlocuit conducta veche de aducțiune din beton și oțel cu una nouă din PEHD Ø160 Pn10. Aceasta a fost o parte vitală a proiectului, garantând astfel o alimentare mai sigură și mai eficientă cu apă. În plus, instalația hidraulică din camera rezervorului de apă potabilă, cu o capacitate de 80 m³, a fost complet reînnoită, sporind fiabilitatea întregului sistem de distribuție a apei.

În paralel, Primăria a extins și îmbunătățit sistemul de monitorizare pentru apa potabilă, trecând la o tehnologie avansată de tip SCADA. Acest sistem modern permite monitorizarea în timp real a întregului proces, de la izvoare, foraje, stația de tratare, până la rezervoarele de înmagazinare. Cu ajutorul tehnologiei SCADA, gestionarea apei potabile devine mai eficientă, reducând erorile umane și permițând operarea de la distanță prin comenzi simple, direct de pe dispozitive mobile.

Aceste îmbunătățiri sunt parte a unui plan mai larg de dezvoltare a infrastructurii locale, reflectând dedicația administrației de a asigura standarde înalte de trai pentru comunitatea din Cristian. Finanțarea acestor proiecte a fost posibilă datorită sprijinului constant al Consiliului Local și al Primăriei Cristian, care continuă să investească în proiecte ce contribuie semnificativ la bunăstarea locală.

Pe lângă aceste realizări, este în curs de contractare un proiect de reabilitare a căminelor de apă, executat de Societatea Dorobeiul SRL. Cristian, care va include lucrări de reabilitare pentru a facilita sectorizarea rețelei de apă în timpul intervențiilor. Aceasta este etapa I pentru zona – Partea stângă DN73 sens Brașov-Râșnov – și reprezintă un pas important în asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor de apă în timpul lucrărilor de întreținere.

Toate aceste eforturi subliniază angajamentul administrației Cristian de a oferi servicii publice de calitate și de a îmbunătăți continuu infrastructura comunei pentru un viitor mai sustenabil și mai prosper pentru toți locuitorii săi.

Citește mai mult

Comunicate de presăDezvoltarea localitățiiInteres public

DN73 – Sens giratoriu Duvenbeck

Locuitorii comunei Cristian au motive să privescă spre viitor cu încredere și optimism. În sfârșit, accesul către municipiul Brașov va fi mult îmbunătățit prin finalizarea lucrărilor de reabilitare a sectorului DN 73. Viziunea unei comunități dinamice și conectate se materializează prin eforturile conjugate ale autorităților locale și ale companiei de construcții SC Viarom Construct SRL, care a preluat responsabilitatea acestei transformări.

Planificarea atentă și mobilizarea promptă a resurselor și utilajelor necesare vor permite începerea lucrărilor fără întârzieri, cu un termen de finalizare prevăzut pentru următoarele 18 luni. Acest proiect nu doar că va aduce carosabilul la standarde noi, dar va și eficientiza traficul printr-o serie de măsuri cheie, printre care se numără și crearea unui nou sens giratoriu strategic plasat în dreptul Duvenbeck. Acesta va facilita intrarea și ieșirea vehiculelor din acest punct nevralgic, contribuind astfel la fluidizarea traficului și la sporirea siguranței rutiere.

Segmentul dintre ieșirea din Brașov și intersecția cu drumul către autostrada Râșnov – Cristian se va transforma într-o arteră de circulație cu patru benzi, reflectând angajamentul administrației locale pentru o infrastructură rutieră modernă și sigură. În plus, proiectul va include reabilitarea podurilor existente și modernizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale, aspecte vitale pentru durabilitatea și funcționalitatea drumului pe termen lung.

Acesta este un pas major spre modernizarea infrastructurii rutiere și reflectă dedicarea autorităților locale pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a cristolovenilor. În acest spirit, primăria subliniază angajamentul său neclintit pentru realizarea proiectelor de dezvoltare care răspund direct nevoilor cetățenilor săi. Cu o investiție de 213,4 milioane de lei, progresul infrastructural în Cristian este nu doar o promisiune, ci o realitate în devenire, una care marchează un capitol nou și promițător în istoria comunei.

Citește mai mult

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW