Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Interes public

COMUNICAT – Măsuri de prevenire a răspândirii Coronavirusului SARS-COV-2, la nivelul comunei Cristian

Având în vedere că la nivelul localității noastre, incidența îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV -2  este de 7,07 cazuri la 1000 de locuitori, în acest context se vor aplica anumite interdicții, conform legii:

  1. În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este  mai mare de 6/1000 de locuitori ,se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise.(Ordin 2024/147/2021)
  2. în condiţiile pct. 8, organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural-artistice în aer liber sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;( Hotărârea nr. 1090/06.10.2021)
  3. în condiţiile pct. 8, la nivelul judeţelor/localităţilor, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;( Hotărârea nr. 1090/06.10.2021).
  4. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  5.  se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
  6. se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior, în judeţele /localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  7. în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

 d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

    8.      în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de    locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

 c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

9. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1. 000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

10. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.

𝗦𝗨𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟!
𝗠𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗝𝗘𝗭 𝗦𝗜 𝗜𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗝𝗘𝗭 𝗣𝗘 𝗖𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗡 𝗝𝗨𝗥𝗨𝗟 𝗠𝗘𝗨!
𝗦𝗨𝗡𝗧𝗘𝗠 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜 𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗨𝗡𝗔!

Emitere a acordului de mediu pentru proiectul Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel pe raza comunei Cristian

Primăria Cristian anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel pe raza comunei Cristian, județul Brașov, propus a fi realizat în comuna Cristian, sector intravilan, albia pârâului Ghimbășel, jud. Brașov.

Proiectul acordului de mediu și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul acordului de mediu în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Dezinsecție pentru căpușe – 9-13 august 2021

Între 9 și 13 august, în funcție de condițiile meteorologice, vom efectua din nou acțiuni de dezinsecție pe raza întregii localități.
Atenționăm pe această cale persoanele care dețin stupi de albine și rugăm apicultorii să ia măsuri pentru că viața albinelor să nu fie afectată de dezinsecție. Precizăm că dezinsecția va fi făcută după ora 21.00, tocmai pentru a da suficient timp apicultorilor.
Aceasta va fi efectuată cu i14 Cytrol, produs de Ghilotina – un insecticid cu spectru larg de acțiune, pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare. Este formulat ca Emulsie Concentrată pe baza de solvent și se poate amesteca cu apă, kerosene sau diesel pentru aplicări sub formă de ceață termică (thermal fogging) sau ceață rece cu echipamente speciale.
Produsul menţionat se regăsește în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de catre Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupa III de toxicitate.
Serviciile de dezinsecție vor fi efectuate cu aparate de tip atomizor, generatoare de ceață rece dotate cu sistem ULV și aparate generatoare de ceață caldă.
Pentru ca activitățile de dezinsecție să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public și privat, cât și la toți utilizatorii de pe raza comunei. Astfel, facem apel către cetățeni, asociații de locatari, agenți economici și instituții publice să efectueze activitatea de dezinfecție pe proprietăți, clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acțiunilor pe domeniul public, perioada de efectuare a activităților va fi reprogramată.

Sari la conținut