Anunț intenție de elaborare P.U.Z. strada Vulcanului

Anunț intenție de elaborare P.U.Z. construire locuințe și funcțiuni complementare pe amplasamentul din jud. Brașov, comuna. Cristian, strada Vulcanului, FN, beneficiar / investitor Comuna Cristian

Skip to content