Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informații privind protecția datelor cu caracter personal

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO):
Antonia Simona Nagy

Program de lucru:
L-V, între orele 08.00 – 16.00

Adresa de contact:
Strada Libertății nr. 1
Comuna Cristian, Jud. Brașov

Telefon: +40 268 257 001

E-mail: secretar@primariacristian.ro

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cristian, cu sediul în Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, jud. Brașov, telefon: 0268/257001, e-mail: registratura@primariacristian.ro, CUI 4728369, prin reprezentant legal – Primar Gicu Cojocaru și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Antonia Simona Nagy, telefon 0268/257001, e-mail: secretar@primariacristian.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Comuna Cristian, în calitate de operator, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, Republicată.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele personale pot fi dezvăluite către: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte instituții, organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

U.A.T. Comuna Cristian poate să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Drepturile menționate le puteți exercita printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor (DPO).

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Sediu: Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale și/sau contractuale, în caz contrar, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat!

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

U.A.T. Comuna Cristian, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat.

Acest website folosește atât cookie-uri proprii, cât și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 și cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile proprii?

Site-ul primariacristian.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite si in scopul de a monitoriza vizitatorii care accesează site-ul pentru rapoarte statistice.

Site-ul primariacristian.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt în număr de trei și nu sunt de tip persistent:

„tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;
„csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la terminarea vizitei dupa care se sterge automat.
„super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terți pe site-ul primariacristian.ro sunt folosite pentru monitorizarea site-ului, care ne ajută să-l îmbunătățim și pentru a face legătura cu rețelele de socializare. Cookie-urile care provin de la sistemul extern de monitorizare a site-ului, Google Analytics, preiau următoarele tipuri de informații: IP-ul, tara de unde provine vizitatorul, tipul de browser folosit si sistemul de operare (mai multe detalii aici).

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultați site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.

Link-uri utile pentru controlul cookie-urilor în funcție de browserul pe care îl folosiți:

How to manage cookies in Internet Explorer
Firefox – enable and disable cookies website preferences
Cookie information for Chrome
Cookie information for Opera

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cristian, cu sediul în Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, jud. Brașov, telefon: 0268/257001, e-mail: registratura@primariacristian.ro.ro, CUI 4728369, prin reprezentant legal – Primar Gicu Cojocaru și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Antonia Simona Nagy, telefon 0268/257001, e-mail: secretar@primariacristian.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Comuna Cristian, în calitate de operator, prin Direcția Poliția Locală prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere audio/video la sediul Poliției Locale din Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, având ca scop:

1. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a securității obiectivului, a bunurilor și a valorilor aparținând operatorului;
2. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor în perimetrul supravegheat.

Temeiul legal al prelucrării, îl constituie:Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Decizia A.N.S.P.D.C.P. nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penală, Lega nr.286/2009 privind Codul Penal, Legea nr.155/2010 legea poliţiei locale și Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal, pot fi dezvăluite doar către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sau către instanțele de judecată.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Operatorul prin Direcția Poliția Locală nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale (la solicitarea organelor de cercetare penală sau la solicitarea instanțelor de judecată).

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Drepturile menționate le puteți exercita printr-o cerere adresată Responsabilului cu protecția datelor (DPO).

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

1. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine operatorului.

2. Accesul în perimetrul supravegheat video, constituie consimțământul dumneavoastră liber exprimat, consimțământ dat în cunoștință de cauză.

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Operatorul U.A.T. Comuna Cristian, prin Direcția Poliția Locală ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc operatorului sau interesului persoanelor vizate.

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat!

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Comuna Cristian, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1.
Poștă – U.A.T. Comuna Cristian – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 507055
Tel./Fax – 0268 257 001
E-mail – secretar@primariacristian.ro

Operatorul U.A.T. Comuna Cristian, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Comuna Cristian, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Comuna Cristian are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Comuna Cristian, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): dataprotection.ro.

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Comuna Cristian.

Skip to content