Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

S.P.C.L.E.P.

ANUNȚ IMPORTANT

privind valabilitatea și termenul de eliberare a cărților de identitate, CIP și aplicarea mențiunii privind reședința:

  1. Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se mențin pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări art. 4 alin. (9) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  2. Termenul pentru soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile de la data depunerii acestora. Excepție, în situații deosebite, pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel prevăzut, când solicitantul va depune o cerere însoțită de documente justificative; (prin situație deosebită se înțelege: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.);
  3. Termenul pentru soluționarea cererilor pentru eliberarea cărții de identitate provizorie precum și aplicarea mențiunii privind reședința (viza de flotant) rămâne de 2 zile lucrătoare;

Anexă urgentare emitere act de identitate

14.01.2021

Primar,
Cojocaru Gicu

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 15.06.2020 în cadrul Serviciului de Evidența Persoanelor sunt recomandate următoarele:

1. solicitările pentru eliberarea actelor de identitate/aplicare viză de reședință, să fie făcute în baza unei programări prealabile, efectuate la telefoanele

0372 904 762 / 0799 099 612

Depunerea cererilor se va efectua în intervalul orar:

08:30 – 12:00
14:00 – 15:30
luni/ marți/ miercuri
08:30 – 12:00
14:00 – 18:00
joi
08:30 – 13:00 vineri

La depunerea cererii, veți fi informat și cu privire la data în care vă veți prezenta pentru ridicarea cărții de identitate.
In incinta sediului SPCLEP pentru a evita pe cât posibil contactul între cetățeni se va intra conform programării prealabile și vi se va testa temperatura corporală.

2. purtarea măștii de protecție

3. cetățenii să aibe un instrument de scris (pix cu mina albastră) al lor, pentru evitarea contactului cu alte persoane

Primar,
Cojocaru Gicu

Program depunere cereri / eliberări acte de identitate

PROGRAM DE LUCRU ZILNIC:

Luni-Miercuri: 08.00 – 16.00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 13:30

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Primiri și eliberări cereri zilnic

Luni-Miercuri Primiri și eliberări: 08.30 – 12.00 și 14:00 – 15:30
Joi Primiri și eliberări: 08:30 – 12:00 și 14:00 – 18:30
Vineri Primiri și eliberări: 08:30 – 13:00

În ultima zi de vineri din fiecare lună nu se lucrează cu publicul.

Eliberare documente

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către coordonatorul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, înăuntrul termenului legal de 30 de zile, este de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Dacă deponentul cererii se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, respectiv cel prevăzut la alineatul precedent, de 7 zile lucrătoare, (ex.: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.), are posibilitatea să se adreseze coordonatorului serviciului pentru competenta analiză.

Contact

Sari la conținut