Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

S.P.C.L.E.P.

RECOMANDAT

  •  solicitările pentru depunerea actelor, în vederea eliberării cărților de identitate/aplicare viză de reședință, se recomandă să fie depuse în baza unei programări prealabile, efectuate la telefoanele:  0372 904 762      /       0799 099 612 
  • această recomandare se face pentru a se scurta timpii de așteptare la sediul S.P.C.L.E.P.
Program depunere cereri / eliberări acte de identitate

PROGRAM DE LUCRU ZILNIC:

Luni-Miercuri: 08.00 – 16.00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 13:30

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Primiri și eliberări cereri zilnic

Luni-Miercuri Primiri și eliberări: 08.30 – 12.00 și 14:00 – 15:30
Joi Primiri și eliberări: 08:30 – 12:00 și 14:00 – 18:30
Vineri Primiri și eliberări: 08:30 – 13:00

În ultima zi de vineri din fiecare lună nu se lucrează cu publicul.

Eliberare documente

INFORMARE

Dispozițiile art. 321 alin (1) din noul Cod Civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este “locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copii” iar conform alin (2) al art. 321, “oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului”.

Art. 322 alin (1) din același act normativ, stabilește că ”fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia”.

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus, precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine în exclusivitate găzduitorului, situație în care funcționarul de evidență a persoanelor va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (exemplu: extrasul de carte funciară).

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către coordonatorul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, înăuntrul termenului legal de 30 de zile, este de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Dacă deponentul cererii se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, respectiv cel prevăzut la alineatul precedent, de 7 zile lucrătoare, (ex.: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.), are posibilitatea să se adreseze coordonatorului serviciului pentru competenta analiză.

Contact

Sari la conținut