Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare carte de identitate provizorie

Acte necesare

  • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
    Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 11)
  • 3 fotografii mărimea ¾ cm cu bandă alba de 7 mm la bază;
  • Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresă de reședință, original și copie.

Taxe

  • Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria din cadrul Primăriei Cristian)

Observații

  • Termenul de valabilitate CIP este de 1 an;
  • În cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate, i se va elibera C.I.P. având drept motiv lipsa act spaţiu sau lipsă acte stare civilă.

IMPORTANT

Certificatele de stare civilă, senţinta de divorţ, precum şi actul de spaţiu se vor prezenta în original şi copie xerografiată.

ATENȚIE!

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content