Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț – anulare procedură de atribuire a contractului de închiriere a 6 spații cu destinație medicală

Subscrisa, Primăria Comunei Cristian, cu sediul administrativ în localitatea Cristian, Str. Piața Libertății, nr.1, jud. Brașov, legal reprezentată prin primar dl. Gicu Cojocaru, precizează că în urma desfășurării procedurii de atribuire a contractului de închiriere a 6 spații cu destinație medicală, respectiv cabinete medicale și a unui spațiu de depozitare, respectiv oficiu existente în cadrul Dispensarului Uman aparținând domeniului public al Comunei Cristian, județul Brașov, înscris în CF nr. 105292 Cristian. Nr. top. 105292-C1, în suprafață de 173,61 mp, organizată ca urmare a publicării anunțului licitației publice în Monitorul Oficial al României Partea a VI- a nr. 107/07.06.2021, într-un cotidian de circulație națională și pe site-ul propriu al instituției, dar și în conformitate cu secțiunea a IV-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 336, alin. (18) este stabilită regula prin care în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1)-(13).

Data și locul la care se va desfășura o nouă procedură de atribuire prin licitație publică a acestui contract vor fi comunicate printr-un anunț publicat conform art. 335 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW