Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Comisii

Comisia 1 – pentru programe de dezvoltare economică, buget - finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț

Președinte: Cătălin Mihail Matcaș
Secretar: Aurelian Blănaru

Comisia 2 - pentru învățământ, sănătate, cultură - culte, protecție socială, activități sportive și agrement

Președinte: Florin Coșuleț
Secretar: Gavrilă Calefariu

Comisia 3 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

Președinte: Constantin Deleanu – PSD
Secretar: Monica Toma

Sari la conținut