Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații privind protecția datelor cu caracter personal

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO):
CISIF Business Protection SRL

Program de lucru:
L-V, între orele 08.00 – 16.00

Adresa de contact:
Strada Libertății nr. 1
Comuna Cristian, Jud. Brașov

Telefon: 0722119435
E-mail: office@responsabil-dpo.ro

Primăria Comunei Cristian, cu sediul în comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, jud. Brașov colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Prezenta informare explică modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local servesc la:

 • educaţie;
 • servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • sănătate;
 • cultură;
 • tineret;
 • sport;
 • ordine publică;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • dezvoltarea urbană;
 • evidenţa persoanelor;
 • întreținerea podurilor şi drumurilor publice;
 • servicii comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • servicii de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim-ajutor;
 • activităţi de administraţie social-comunitară;
 • locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • Colectare debite/ recuperare creanțe;
 • Emitere de autorizații/ licențe;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Comunei Cristian;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Comunei Cristian;
 • Stare civilă;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral – evidență electorală;
 • Arhivă;
 • Registratură, resurse umane, relații publice, fond funciar, secretariat;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Primăria Comunei Cristian prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, angajaților și reprezentanților furnizorilor de servicii cu care instituția se află în relație contractuală, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, reglementate de legislația în vigoare.

Categoriile de destinatari spre care se pot divulga datele cu caracter personal sunt autoritățile publice centrale și locale, autoritățile judecătoresti și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 sunt:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus poate fi descărcat de pe site-ul instituței www.primariacristian.ro, în secțiunea GDPR.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune pângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Primăria Comunei Cristian vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex. Internet Explorer, Chrome) și este complet ”pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului).

Când folosiți site-ul nostru

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim pe site-ul www.primariacristian.ro?

Prevederile legale stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru funcționarea site-ul nostru. Prin accesarea site-ului vă exprimați acordul cu privire la utilizarea acestor tipuri de cookie-uri și nu vă cerem consimțământul de a le introduce în dispozitivul dvs. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Cookie-urile necesare sunt prezentate mai jos:

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Exiprare

Cu toate acestea, pentru acele cookie-uri care sunt utile, dar nu strict necesare, vom cere mereu consimțământul dvs. înainte de a le plasa. Acestea sunt:

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Exiprare

Pe lângă cookie-urile pe care le folosim, lucrând cu terțe părți (Facebook, Google, Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApp) pentru a vă oferi o experiență oportună, acestea plasează diverse cookie-uri în dispozitivul dvs., însă doar cu consimțământul dvs. Ele se numesc ”third party cookies”; furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legislația în vigoare și politicile de confidențialitate.
Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii sau pentru a particulariza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, website-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe un website, acea reţea socială va înregistra activitatea utiliatorului, nu website-ul pe care se află butonul.
Cookie-urile plasate de terți sunt:

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Exiprare

Conțin cookie-urile date cu caracter personal?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Securitate și confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi, totuşi, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Ștergerea/dezactivarea cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (borwser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Următoarele referințe vă vor duce la acele informații, în raport de cele mai comune browsere utilizate:

Date solicitate prin formularul de contact

Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru, vă solicităm numele și prenumele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail.
Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre produsele și serviciile noastre. Putem să vă trimitem un e-mail de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri.
Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.
Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care sunt arhivate în siguranță și păstrate timp de trei ani, când le ștergem. Înregistrările de tip CRM sunt păstrate timp de trei ani de la ultimul contact cu dvs.
De asemenea, înregistrăm adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru. Informațiile dvs. sunt stocate pe site-ul nostru și pe serverul nostru cloud, ambele cu sediul în cadrul Uniunii Europene.

Actualizări la această politică de utilizare a cookie-urilor

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm această politică de utilizare a cookie-urilor atunci când intervin modificări legislative sau interne. Încurajăm vizitatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți referitoare la practicile noastre de confidențialitate.

Introducere

Vă mulțumim pentru interesul acordat instituției noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dvs.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Această notă vă informează despre datele pe care le procesăm în relația cu instituția noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveti asupra datelor ce vă aparțin.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cristian, cu sediul în comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, județul Brașov, telefon 0268/257001, e-mail registratura@primariacristian.ro, reprezentată legal prin primar Gicu Cojocaru, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislației, insituția noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale.

Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentant ori persoană de contact a unei companii sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu instituția noastră, sunteți „persoană vizată„, adică persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., ca persoană vizată.Angajamentul nostru

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență
  • Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține
  • În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de vă exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului
  • Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate
  • Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișarea pe site.

Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Adresa de domiciliu

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre serviciile noastre. Nu folosim datele furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care sunt arhivate în siguranță și păstrate timp de trei ani, când le ștergem. Înregistrările de tip CRM sunt păstrate timp de trei ani de la ultimul contact cu dvs.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

De ce colectăm aceste informații?

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

 • V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – rețineți că vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail registratura@primariacristian.ro
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce ne revine;
 • în vederea protejării intereselor vitale
 • pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor și în conformitate cu legislația în vigoare. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, către diferite instituții, parteneri contractuali, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte organizații cu care primăria cooperează în vederea îndeplinirii obligațiilor legale. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceștia au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate, prin clauze contractuale, astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestora înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele dvs. pot fi transferate către o țară terță sau organizație internațională doar în scopul îndeplinirii obligațiilor legale.

Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului – în situația în care vă prelucrăm datele ca urmare a acordului dvs.;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – veți fi întotdeauna informat corespunzător cu privire la modul în care vă prelucrăm datele;
 • Dreptul de acces asupra datelor – confirmarea/infirmarea faptului că prelucrăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil – perioada de stocare preconizată. În plus, în cazul în care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor inexacte care vă privesc și completarea lor, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) – dacă aceste date nu mai sunt necesare sau dacă vă retrageți consimțământul. Menționăm însă că acest drept nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și informare, pentru respectarea unei obligații legale pe care o avem ori pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală însă nu doriți ștergerea acestor date și solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor, dacă operatorul nu mai are nevoie de aceste date dar dvs. le solicitați pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea acestor date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – atunci când prelucrarea are ca scop marketing-ul direct aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, inclusiv crearea de profiluri ;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice și care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau dacă prelucrarea este autorizată de legislația în vigoare;
 • Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției.

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vrei să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail a instituției noastre sau a responsabilului nostru cu protecția datelor.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs., pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail registratura@primariacristian.ro

1. INTRODUCERE

Această politică stabileşte:

 • un set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special care sunt utilizate în activitate, respectând în același timp obligațiile ce revin Primăriei Comunei Cristian în calitate de operator de date, conform legislației din domeniul protectiei datelor şi măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate
 • responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi

Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video al Primăriei Comunei Cristian şi măsurile de protecţie luate de instituție pentru a proteja datele cu caracter personal, viaţa privată şi alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor filmate de camerele de supraveghere.

2. DOMENIUL

Politica se aplică în cadrul activităţii de supraveghere prin mijloace video, corespunzător competenţelor, de către:

 • personalul desemnat cu administrarea sistemului
 • conducerea unității
 • personalul intern care asigură paza perimetrelor
 • personalul intern care asigură mentenanţa sistemelor de supraveghere

Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situaţia în care mijloacele convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul instituţiei.

Primăria Comunei Cristian prelucrează imaginile înregistrate respectând prevederile legale în domeniu.

3. REFERINȚE NORMATIVE

a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
c) Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles;
d) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
e) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare la nivel național a Regulamentului (UE) 679/2016;
f) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
g) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
h) Legea nr. 155/2010 privind legea poliției locale;
i) Hotărârea 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale.

Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare şi funcţionare a Primăriei Comunei Cristian, în special în vederea controlului de securitate şi pază descris în secţiunile de mai jos.

4. TRANSPARENȚA

Politica privind utilizarea sistemelor video este disponibilă pe pagina de internet a instituției.

5. ZONELE SUPRAVEGHEATE

Sistemul de supraveghere prin mijloace video cuprinde urmatoarele locatii:

 • În incinta și împrejurimile sediului Primăriei Comunei Cristian, județul Brașov.
 • În puncte fixe din interiorul Comunei Cristian.

6. CONDIȚII DE LEGITIMITATE

Se supraveghează prin mijloace video:

 • zonele de acces
 • casieriile si seifurile metalice din dotarea lor
 • împrejurimile clădirilor, pentru a proteja spaţiile exterioare
 • perimetrul interior al birourilor,
 • camera serverelor

Amplasarea camerelor a fost atent revizuită pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit.
Dispozitivul de înregistrare este amplasat într-un spaţiu aflat sub pază permanentă, a societății contractante privind furnizarea acestor servicii. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birourile, toaletele şi alte locaţii similare.

7. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SUPRAVEGHERII VIDEO

7.1 Scopul supravegherii prin mijloace video

Primăria Comunei Cristian, prin Direcția Poliția locală, utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces.
Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi, cetățeni, vizitatori, prestatori de servicii din cadrul altor firme. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea furturilor de echipamente sau bunuri deţinute de instituţie sau la prevenirea, detectarea şi investigarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

7.2 Limitarea scopului

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu foloseşte la monitorizarea activităţii angajaţilor sau la pontaj. Mai mult, sistemul poate constitui mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, inclusiv in cazul situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale).

7.3 Categorii speciale de date

Sistemul video al Primăriei Comunei Cristian nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

7.4 Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului

În mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcţie înregistrarea imaginilor şi este echipat cu senzori de mişcare. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie.Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcţie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/ scopul supravegherii. Sistemul este utilizat de către paznici doar pentru supraveghere, ei nu au dreptul de operare a sistemului sau de a consulta inregistrările sistemului.

7.5 Beneficiile sistemului de supraveghere:

 • Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor şi ieşirilor
 • Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute
 • Respectarea actelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare pentru obiectivele cu risc.

8. INSTALAREA, ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SISTEMULUI

În vederea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în cadrul operaţiunilor de supraveghere video a căilor publice de acces şi a spaţiilor publice deschise este interzisă prelucrarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea.
Echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar acele spaţii identificate în analiza de risc ca având nevoie de protecţie suplimentară.
Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate și colectate doar în sistemul de la punctul de control, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior.
Nu este permis accesul neautorizat la sistemul video.
Accesul este strict limitat la angajaţii autorizaţi, administratorii de sistem şi conducerea instituției, precum și reprezentanții firmei care asigură mentenanța sistemului, însoțiți de unul din administratorii sistemului.
De la caz la caz, se poate acorda accesul la sistemul video şi altor persoane, în afara celor menţionate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea conducerii unității, dupa ce s-a obtinut aprobarea Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal . Aceste persoane nu vor avea acces la datele personale prelucrate în activitatea de supraveghere video.

9. PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecţie a vieţii, au fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

 • limitarea timpului de stocare a materialului filmat la o durata de 30 de zile
 • toţi utilizatorii cu drept de acces au semnat declaraţii de confidenţialitate, prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniu
 • dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaşte, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
 • doar administratorul de sistem, numit în acest sens de către operator, are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii generale de acces la bazele de date. Acesta tine în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces.

Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal va fi consultat înainte de achiziţionarea sau instalarea oricărui nou sistem video de protecţie.

10. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA ACESTORA

10.1 Drepturi de acces

Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat prin atribuţiile specificate în fişa postului (în ce scop şi ce tip de acces). În special, Primăria Comunei Cristian impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul:

 • să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile paznicilor desemnaţi să desfăşoare activitatea de supraveghere
 • să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate
 • să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material filmat

10.2 Măsuri de păstrare a confidenţialităţii

Administratorii sistemului semnează o declaraţie de confidenţialitate.

10.3 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terţi va fi documentată şi supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost colectate iniţial pentru prelucrare (de securitate şi control acces), dar numai după ce a fost consultat Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Primăria Comunei Cristian are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală, dar numai dupa consultarea Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă.
În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.
Orice încălcare a securităţii în ceea ce priveşte camerele video este indicată în Registrul de evenimente al sistemului.

11. DURATA DE STOCARE

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile, după care se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

12. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Primăria Comunei Cristian garantează și asigură respectarea drepturilor ce revin personelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta Procedura de acces la datele cu caracter personal.

12.1 INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existenţa camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor personale.
Persoanele vizate sunt atenţionate asupra existenţei sistemului de supraveghere video şi prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării şi identifică instituția ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video.

12.2 EXERCITAREA DREPTURILOR DE ACCES, INTERVENŢIE ŞI OPOZIŢIE

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc deţinute de instituție, de a solicita intervenţia (ştergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal și instituției.
Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în termen de 30 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului; de asemenea i se va comunica şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii.
Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere.
De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai usor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor.
Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.
Prezenta politică de supraveghere prin mijloace video va fi adusă la cunoștință tuturor angajaților Primăriei Comunei Cristian și a altor persoane vizate. De asemenea, va fi afișată și pe site-ul instituției, spre informarea tuturor persoanelor interesate.

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Comuna Cristian, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1.
Poștă – U.A.T. Comuna Cristian – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Comuna Cristian, Piața Libertății nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 507055
Tel. – 0760599892
E-mail – office@responsabil-dpo.ro

Operatorul U.A.T. Comuna Cristian, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Comuna Cristian, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Comuna Cristian are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Comuna Cristian, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): dataprotection.ro.

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Comuna Cristian.

Informații preliminare

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, precum și Politica noastră de confidențialitate înainte de navigare. Prin accesul/vizitarea site-ului nostru sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. În caz contrar, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Utilizarea este gratuită iar scopul este de a informa și de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre activitățile desfășurate de Primăria Comunei Cristian.

Reguli privind utilizarea site-ului¬

Vă rugăm să respectați următoarele reguli:

 • Veți folosi acest site exclusiv pentru scopurile în care a fost creat și pentru informare;
 • Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe site;
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce un prejudiciu site-ului nostru.
 • Folosiți un limbaj adecvat, civilizat, fără injurii.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Drepturi de autor ¬

Acest site este întreținut și administrat de webmaster-ul site-ului. Conținutul site-ului, incluzând date, texte, fotografii, articole și orice alte informații sunt proprietatea utilizatorului de drept al acestui site și este protejat conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de proprietate intelectuală.

Este interzisă accesarea site-ului în vederea modificării, copierii, distribuirii, transmiterii, vânzării, publicării sau exploatării de orice manieră a conținutului acestui site, în scopuri comerciale sau contrare intereselor proprietarului site-ului de către alte societăți, site-uri sau vizitatori.

Securitatea datelor și a informațiilor personale ¬

Informațiile cu caracter personal sunt confidențiale. Acest site nu colectează date personale despre vizitatorii și clienții săi, cu exceptia acelora care ne-au fost oferite în mod voluntar prin completarea formularului de înregistrare/contact sau pe orice altă cale (telefon, e-mail, fax). Mai multe detalii regăsiți în Politica de confidențialitate.

Informațiile sunt accesibile numai personalului autorizat și vor fi folosite doar în scopul declarat pentru care ne-au fost furnizate.

Promotorii acestui site vă asigură că au depus toate eforturile pentru ca datele personale furnizate să nu fie accesate de către terțe persoane.

Modificarea termenilor si condițiilor¬

Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă, fiind un site strict de prezentare. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Litigii¬

În cazul unor eventuale conflicte între noi și utilizatori, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul României, în conformitate cu legislația în vigoare.

Politica de confidențialitate & Politica cookie¬

Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt și vor rămâne confidențiale. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica de confidențialitate sau Politica Cookies, vă rugăm să accesați secțiunile respective.

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW