Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Cristian

COMUNA CRISTIAN, județul Brașov, în calitate de beneficiar, începând cu data de 08.08.2023 implementează proiectul ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE CRISTIANcod F-PNRR-Dotari-2023-1011, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație; Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar;  Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare; titlu apel „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, Competiția 2023

Obiectivul general al proiectului: Dotarea tuturor spațiilor necesare desfășurării optime a procesului de învățământ,  conform analizei de nevoi elaborate la nivelul Școlii Gimnaziale Cristian, în baza contractului de finanțare nr. 714DOT/2023/08.08.2023

Obiective specifice:

 • OS1: Dotarea unui laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale Cristian.
 • OS2: Dotarea cu echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru 6 săli de clasă.
 • OS3: Dotarea cu mobilier a unei săli de grădiniță (cu program normal) și a 4 săli de clasă.
 • OS4: Dotarea cu mobilier și materiale didactice a unui laborator de științe (nou înființat).
 • OS5: Dotarea digitală a unui laborator de științe (nou înființat).
 • OS7: Dotarea unui cabinet psihopedagogic (nou înființat)
 • OS6: Dotarea unei săli de sport (nou înființată)
 • OS7: Dotarea unui cabinet de geografie – istorie (nou înființat).

Măsura de investiții:

 1. Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
 2. Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Valoarea totală a proiectului este de 724.662,19 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fără TVA 608.959,82 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 115.702,37 lei.

Data de început a proiectului este 08.08.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 17 luni.

Codul proiectului:  F-PNRR-Dotari-2023-1011

Date de contact:

 • Primar – Gicu COJOCARU
 • Inspector superior – Claudia-Aurelia CREANGĂ

COMUNA CRISTIAN, Piața Libertății nr.1, Comuna Cristian, Județul Brașov, telefon 0268/257376, e-mail achizitii@primariacristian.ro; registratura@primariacristian.ro.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW