Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea actului de identitate – la împlinirea vârstei de 14 ani

Acte necesare

 • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  Descărcare cerere eliberare act identitate (ANEXA 1)
 • Certificat de naştere, original și copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal al acestuia, original, document cu care se realizeaza dovada adresei de domiciliu;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei, original (plătită la casieria din cadrul Primăriei Cristian);

Observații

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează doar titularilor.
 • În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite S.P.C.L.E.P. eliberarea actului de identitate, prezentând documentele de mai sus;
 • Minorul depune cererea însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana căreia i-a fost încredințat minorul;
 • Actele în original și xerocopie.

ATENȚIE!

Documentele originale se vor restitui titularului.

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW