Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Transparență și liber acces


Transparență decizională

Scopul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică, este acela de a:
• spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
• implica participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
• spori gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
• informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
• consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
• participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.


Liberul acces

În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001: Stoian Mihaela-Cerasela

Date de contact: Email: interespublic@primariacristian.ro | Tel: 0268257376

Sari la conținut