Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Nr. înreg.Dată proiectConținutul pe scurt al proiectului de dispoziție Inițiator
1.       2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 115/11.06.2021- ,,Reparații clădire str. Lungă, nr. 96”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2.2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 188/11.09.2021 -,,Modernizare clădire urbanism”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3.2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 206/24.09.2018- ,,Reparații curente Cămin Cultural Sala Mare”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4.2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 230/28.09.2017Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5.2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 255/24.11.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6.2022-01-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului nr. 79/23.07.2022- ,,Reparații capitale fațadă și interioare Poșta Română”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7.2022-01-04Proiect de dispoziție privind încetare ASF al d-nei Elena SĂCRIERU începând cu luna februarie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8.2022-01-05 Proiect de dispoziție privind încetare ASF al d-nei Ana-Maria ROMAN începând cu luna februarie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9.2022-01-05Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei Cristian, 6 ianuarie 2022, ora 10Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10.2022-01-06 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav ai comunei Cristian, începând cu data de 01.01.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11.2022-01-06Proiect de dispoziție privind acordare ,,bun de plată” viceprimar Octavian BUTAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
12.2022-01-12 Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale-Florian IZÎNĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
13.2022-01-12 Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru d-na Elena AVĂDĂNII, asistent personalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
14.2022-01-12 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al bibliotecarului pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
15.2022-01-14Proiect de dispoziție privind respingerea dreptului de venit minim garantat al d-lui Ionuț-Lucian SIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
16.2022-01-17 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 54/15.04.2020- ,, PT și execuție extindere iluminat public prelungire Câmpului, comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
17.2022-01-17Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și a terenurilor Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
18.2022-01-18Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 130/22.08.2019- ,, Acoperire rigola, creare parcări și piste de biciclete, str. Morii, comuna Cristian, tronson parc-str. Laterală”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
19. 2022-01-18Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 64/28.04.2021-,, Lucrări de așternere piatră spartă și refacere drumuri prin pietruire comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
20. 2022-01-18 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 150/25.10.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
21.2022-01-18Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr.131/22.08.2019- ,,Lucrări de igienizare subsol Primărie comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
22.2022-01-18Proiect de dispoziție privind modificare cuantum indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
23.2022-01-18Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 237/28.10.2021 privind acordarea ajutorului de urgență d-lui Ioan DULGHERUȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
24.2022-01-18 Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
25.2022-01-27Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 152/25.10.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
26.2022-01-27 Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de coordonarea activității de organizare și desfășurare a Recensământului Populației 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
27.2022-01-31 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 277/06.12.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
28.2022-01-31 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 276/06.12.2016-,, Execuție modernizare iluminat public comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
29.2022-01-31 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 314/12.12.2018- ,, Reparații curente gard Cămin Cultural Sala Mare, comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
30.2022-02-01 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Angela ALBUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
31.2022-02-01 Proiect de dispoziție privind actualizare componență comisie pentru probleme de apărare din cadrul Primăriei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
32.2022-02-02Proiect de dispoziție privind desemnare manager pentru operațiuni de transport rutier intern de persoanePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
33.2022-02-02Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
34.2022-02-02 Proiect de dispoziție privind diminuarea alocației de susținere a familiei a d-nei Georgiana-Emanuela GĂINARIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
35.2022-02-03 Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Victor-Radu COȘULEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
36.2022-02-07 Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului Local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
37.2022-02-07 Proiect de dispoziție privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38.2022-02-07 Proiect de dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr. 368/2019 privind aprobarea obiectivelor generale ale Primăriei Comunei Cristian în conformitate cu Sistemul de Control Intern ManagerialPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39.2022-02-07 Proiect de dispoziție privind desemnare responsabili cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment al Primăriei comunei Cristian în conformitate cu Sistemul de control intern managerialPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40. 2022-02-09Proiect de dispoziție privind aprobare Plan de servicii pentru copilul Răzvan-Andrei MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41.2022-02-09Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației d-lui Wilhelm GROSSPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42.2022-02-09 Proiect de dispoziție privind prelungirea indemnizației d-nei Rodica CUTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
43.2022-02-09 Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă al d-nei Marilena GANEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
44.2022-02-10 Proiect de dispoziție privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui rețea comercială a comunei Cristian, care vor distribui produse raționalizate către populație la mobilizare și războiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
45.2022-02-10Proiect de dispoziție privind încetare plată ASF d-nei Sandra-Lorena GĂINARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
46.2022-02-10 Proiect de dispoziție privind reprezentarea minorilor Alexandru PĂROSU și Răzvan-Ștefan PĂROSU prin curator special Dumitru VasilePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
47.2022-02-10 Proiect de dispoziție privind reprezentarea minorei Eloisa PALUSZKIEWICZ-HERMANN-PAMPARĂU prin curator special Ana-Maria FEROIU-BÂRZESCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
48.2022-02-16Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Cristian, 23 februarie 2022, ora 10Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
49.2022-02-16 Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru d-na Luminița-Pompilia DRĂGOI, asistent personalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
50.2022-02-21 Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 367/2019 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
51.2022-02-24 Proiect de dispoziție privind încetare ajutor de încalzire a locuinței cu gaze naturale pentru d-na Maria COȚANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
52.2022-02-24Proiect de dispoziție privind încetare ajutor de încalzire a locuinței cu gaze naturale pentru dl. Mihai ȘTEFANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
53.2022-02-24 Proiect de dispoziție privind încetare ajutor de încalzire a locuinței cu gaze naturale pentru d-na Floarea TÂRGOVIȘTEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
54.2022-02-24Proiect de dispoziție privind încetare ASF a d-nei Izabella VAS începând cu luna martie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
55. 2022-02-28Proiect de dispoziție privind acordare VMG d-lui Cristian STEPANENCU începând cu luna 03.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
56.2022-03-02 Proiect de dispoziție privind aprobare plan de intervenție pentru familia d-nei Alina-Georgiana GĂINARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
57.2022-03-02 Proiect de dispoziție privind aprobare Plan de Servicii pentru minora Maya- Gabriela MAZĂREPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
58.2022-03-04Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 10/18.02.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
59.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru dl. Ioan CorneliuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
60.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru d-na Maria-Elena HUMĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
61.2022-03-10Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru d-na Maria LUȚEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
62.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru Dumitru Virgil STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
63.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru Anca-Maria MORARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
64.2022-03-10Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru d-a Maria-Domnica MUȘINĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
65.2022-03-10Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru dl. Marian BREZEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
66.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru dl. Ioan MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
67.2022-03-10Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului VMG pentru Cristinel STEPANENCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
68.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Ionela BURLANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
69.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Manuela DĂNEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
70.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Elena ENE Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
71.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Cosmina-Elena NEDELCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
72.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Georgiana-Emanuela GĂINARIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
73.2022-03-10 Proiect de dispoziție privind modificare ASF Mirela ALEXANDRUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
74.2022-03-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 247/13.11.2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
75.2022-03-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 26/17.02.2021 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
76.2022-03-14Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 360/21.12.2017Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
77.2022-03-14Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 180/11.09.2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
78.2022-03-14Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă al d-nei Elena BORDEA, asistent personal al persoanei cu handicap grav Aurica BORDEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
79.2022-03-17Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 256/24.11.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
80.2022-03-17 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de prestări servicii nr. 61/13.05.2016Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
81.2022-03-17Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de prestări servicii nr. 170/06.10.2011Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
82.2022-03-17 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi pentru domnul Carmen UNGUREANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
83.2022-03-18Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Cristian 29.03.2022, ora 9:00Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
84.2022-03-24Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav Agneza BORDEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
85.2022-03-24 Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav Florin MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
86.2022-03-25Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Geanina VASILIU ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Maria-Elena VASILIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
87.2022-03-28 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiectiv ,,Lucrări de întreținere străzi prin împietruire în comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
88.2022-03-29 Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru doamna Mihaela-Cerasela STOIAN, inspector în cadrul Compartimentului Achiziții publice Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
89.2022-03-29 Proiect de dispoziție privind acordare ajutor de urgență d-nei Georgeta BARBUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
90.2022-03-29 Proiect de dispoziție privind acordare ajutor de urgență d-nei Irma VERESSPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
91.2022-03-29 Proiect de dispoziție privind acordare Diplomă de fidelitate cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie-Banciu și fam. PetreaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
92.2022-03-29 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare profesională a secretarului general al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
93.2022-03-30 Proiect de dispoziție privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
94.2022-03-30 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei evaluare din cadrul licitației deschise având ca obiect ,, Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și domeniului public din comuna Cristian, jud. Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
95.2022-03-31 Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare d-nei Lenuța-Mirabela GOGOLOȘ pentru minorul cu handicap grav Alexandru-Ionuț GOGOLOȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
96.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încalzire pe lemne- Luminița Pompilia DRĂGOIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
97.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încalzire pe lemne începând cu luna aprilie- Jănică CIMPOEȘUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
98.2022-04-01Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încalzire pe lemne-Lenuța DUMITRUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
99.2022-04-01Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Ileana RĂȘCANU persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
100.2022-04-01Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încalzire pe gaz- Viorica BAIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
101.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare ajutor încălzire Ioan-Aron CHIRCIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
102.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz- Marian DIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
103.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz - Angela SAVAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
104.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz- Mihaela BUMBARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
105.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz- Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
106.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz Elena-Irina ANCUȚAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
107.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz-Mariana PLEȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
108.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz - Lucian NEDIANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
109.2022-04-01 Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz – Ecaterina CHIROȘCĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
110. 2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor încălzire gaz – Vasile DIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
111. 2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)-Vasile ȘUȘCĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
112.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)- Iulian-Romeo PLEȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
113.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)- Doina BOTAȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
114.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)- Alexandru PETREPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
115.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare ASF- Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
116.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)-Marian-Iulian PÂRLOIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
117.2022-04-01Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire (gaz)- Ioan-Neculai DIACONUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
118.2022-04-05Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Cristian, 13.04.2022, ora 9:00Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
119.2022-04-05Proiect de dispoziție privind delegare atribuții coordonator serviciu și drepturi de avizare cereri de eliberare acte de identitate pentru SPCLEP CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
120.2022-04-12Proiect de dispoziție privind acordare VMG d-nei Cristina GUIMANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
121.2022-04-13 Proiect de dispoziție privind acordarea unui premiu de 2000 lei pentru depășirea a 50 ani de căsătorie-familia POPESCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
122.2022-04-13Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Luminița ȘUTEUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
123.2022-04-14Proiect de dispoziție privind recuperarea și modificarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale al d-nei Mariana PLEȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
124.2022-04-14Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 97/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
125.2022-04-14Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 111/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
126.2022-04-14 Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 113/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
127.2022-04-14Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 110/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
128.2022-04-14Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 114/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
129.2022-04-14Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 116/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
130.2022-04-14Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 117/01.04.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
131.2022-04-14Proiect de dispoziție privind recuperarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței și încetarea suplimentului cu gaze naturale al d-lui Ioan-Aron CHIRCIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
132.2022-04-14Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de intervenție și a Planului de servicii pentru familia d-nei Finorela Viorica CRIȘANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
133.2022-04-14Proiect de dispoziție privind recuperarea și modificarea cuantumului ajutorului de încălzire și încetarea suplimentului cu gaze naturale al d-lui Iulian-Romeo PLEȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
134.2022-04-14 Proiect de dispoziție privind recuperarea și modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale al d-nei Ecaterina CHIROȘCĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
135.2022-04-14Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încălzire de la d-na Angela SAVAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
136.2022-04-14Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire-Elena Irina ANCUȚAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
137.2022-04-26 Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici, personalul contractual și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav ai comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
138.2022-04-27 Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 103/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
139.2022-04-27Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției nr.104/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
140.2022-04-27Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 105/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
141.2022-04-27Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 108/01.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
142.2022-04-28 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu gaze naturale de la dl. George SÎRBU-COADĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
143.2022-04-28 Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încălzire-Sena ȚĂPOSU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
144. 2022-04-28Proiect de dispoziție privind modificare cuantum ajutor de încălzire-Dan Ioan LULCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
145.2022-04-28 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 162/20.09.2021- ,,PT și execuție rețea apă și canalizare menajeră-str. N. Titulescu”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
146.2022-04-28Proiect de dispoziție privind recuperare cuantum ajutor de încălzire- Elena COSTANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
147.2022-04-28Proiect de dispoziție privind recuperare cuantum ajutor de încălzire-Ecaterina NANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
148.2022-04-28Proiect de dispoziție privind recuperare ajutor de încălzire- Laurențiu ZAMFIRPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
149.2022-04-28Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale al d-lui Ioan IANCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
150.2022-04-28Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 26/17.03.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
151.2022-04-28Proiect de dispoziție privind recuperare cuantum ajutor de încălzire-Doru CRUȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
152.2022-05-02Proiect de dispoziție privind recuperare sume încasate necuvenit ajutor de încălzire gaze naturale de la d-na Maria Claudia MORARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
153.2022-05-03Proiect de dispoziție privind aprobare Plan de intervenție și plan de Servicii pentru familia d-lui Daniel STANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
154.2022-05-03Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit reprezentând ajutor de încălzire și recuperarea suplimentului cu gaze naturale de la d-na Sarolta GĂLIȚEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
155.2022-05-03Proiect de dispoziție privind recuperare cuantum ajutor de încălzire-Romică COȘULEȚUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
156.2022-05-03Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere a familiei d-nei Luminița IFTINCAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
157.2022-05-03Proiect de dispoziție privind încetarea și recuperarea indemnizației persoanei cu handicap Valeria NEAGPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
158.2022-05-06Proiect de dispoziție privind aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară al Primăriei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
159.2022-05-10Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
160.2022-05-13Proiect de dispoziție privind încetarea plății suplimentului pentru combustibili solizi (lemne) d-nei Ionela BURLANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
161.2022-05-13 Proiect de dispoziție privind încetarea alocației de susținere a familiei d-nei Ionela BURLANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
162.2022-05-13 Proiect de dispoziție privind reprezentarea minorului Ioan Alexandru-Teodor prin curator special Paula-Liliana MANGHIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
163.2022-05-16 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea serviciilor din cadrul contractului de servicii nr. 15/04.03.2022- “Picturi și autocolante Gradinița de copii comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
164.2022-05-17 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Cristian în ședință ordinară în data de 25.05.2022, ora 9Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
165.2022-05-18 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Cristian în ședință extraordinară în data de 19.05.2022, ora 11Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
166.2022-05-20 Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării idemnizației lunare d-nei Nicoleta GIUGIUC pentru minora cu handicap grav Maia GIUCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
167.2022-05-30Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 61/06.05.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
168. 2022-05-31Proiect de dispoziție privind aprobare plan de intervenție și plan de servicii-familia NEGROIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
169.2022-05-31Proiect de dispoziție privind aprobare plan de intervenție și plan de servicii-familia LULCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
170.2022-06-02 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 172/20.10.2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
171.2022-06-02 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de cofinanțare cu nr. 170008090 înregistrat cu nr. 146/17.10. 2016 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
172.2022-06-03 Proiect de dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
173.2022-06-03 Proiect de dispoziție privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
174.2022-06-06 Proiect de dispoziție privind aprobare plan de intervenție și plan de servicii pentru familia ZÎRNOVEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
175.2022-06-07Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de verificare în teren a lucrărilor selectate pentru verificare cu ocazia controlului Curții de conturi a României început în data de 23.05.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
176.2022-06-08Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei cu atribuții în domeniul liberului acces la informațiile de interes public Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
177.2022-06-08 Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și responsabil și responsabil de relația cu societatea civilăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
178.2022-06-08 Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al d-nei Mihaela-Cerasela STOIAN, inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții PublicePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
179.2022-06-08Proiect de dispoziție privind delegarea atribuțiilor de relație cu publicul d-nei Angelica RUNCEANU având funcția de consilier juridic în cadrul Compartimentului JuridicPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
180.2022-06-08 Proiect de dispoziție privind numirea d-nei Angelica RUNCEANU având funcția publică de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, consilier de etică, monitorizarea respectării normelor de conduită și responsabil cu prevenirea și identificarea conflictelor de interesePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
181.2022-06-09 Proiect de dispoziție privind desemnarea a doi membri din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Cristian ce vor face parte în comisia de negociere pentru achiziționare clădiri Olmeda Peisage Green SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
182.2022-06-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de măsurare/verificare în teren a cantităților de lucrări executate conform contractului nr. 240/05.11.2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
183.2022-06-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 75/24.05.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
184.2022-06-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 83/10.06.2020Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
185.2022-06-14 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de deschidere și evaluare tehnică/financiară a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii “ Formarea profesională a aleșilor locali, funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Primăriei Cristian” Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
186.2022-06-20 Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale pentru Liliana PELINPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
187.2022-06-22Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului de venit minim garantat al d-nei Maria-Domnica MUȘINĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
188.2022-06-22Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al d-lui Eugen-Claudius MAFTEIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
189.2022-06-22Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei Cristian, 22.06.2022, ora 15Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
190.2022-06-22 Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Cristian, 29 iunie 2022, ora 9Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
191.2022-06-23 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 72/17.05.2022 – „Repoziționare canalizare strada M. Kogălniceanu”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
192.2022-06-23Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei pentru inspecție fiscală în cadrul Primăriei în cadrul primăriei comunei Cristian și aprobarea programului de inspecție fiscală pe anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
193.2022-06-24 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 38/05.04.2022 Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
194.2022-06-27Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de verificare a cheltuielilor efectuate cu persoanele care primesc ajutor de urgență din partea Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
195.2022-06-27Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor și produselor achiziționate de către comuna Cristian pe parcursul anului 2022, ca urmare a comenzilor și contractelor de achiziție publicăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
196.2022-06-29 Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 aplicat la nivelul comunei Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
197.2022-06-29 Proiect de dispoziție privind stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care gestionează bunuri și valori în cadrul Primăriei comunei Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
198.2022-06-29 Proiect de dispoziție privind acordarea Diplomei de fidelitate și a premiului cuplurilor care au împlinit 50 ani neîntreruptăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
199.2022-06-29Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Alexandra Cecilia BARBUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
200. 2022-06-29 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Aneta NITUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
201. 2022-06-29Proiect de dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilorPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
202.2022-06-30Proiect de dispoziție privind încetarea suplimentului de încălzire a locuinței cu gaze naturale a d-lui Romică COȘULEȚUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
203.2022-06-30Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de intervenție pentru dl. Eugen Lucian ZÎRNOVEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
204.2022-06-30Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de intervenție și a Planului de servicii pentru familia minorului Alexandru INCZEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
205.2022-07-08Proiect de dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Cristian Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
206.2022-07-14Proiect de dispoziție privind constituire comisie recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 203/06.09.2017- ,,Lucrări de execuție sistematizarea rețelelor edilitare LEA 0,4 KV str. Gării-Nucilor, comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
207.2022-07-14Proiect de dispoziție privind instituirea serviciului de permanență la sediul primăriei în caz de iminență a producerii unor situații de urgență pentru luna iulie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
208.2022-07-15Proiect de dispoziție privind stabilirea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție organizat în perioada 18-22.08.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
209.2022-07-15Proiect de dispoziție privind încetarea alocației de susținere a familiei d-nei Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
210.2022-07-15Proiect de dispoziție privind acordare stimulent financiar pentru constituirea familiilor-familia CatrinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
211.2022-07-18Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă al d-nei Mariana DĂNEȚ, asistent personal al persoanei cu handicap grav Raul-Mihai LEICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
212.2022-07-18Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de coordonarea activități de organizare și desfășurare a Recensământului Populației și Locuințelor în anul 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
213.2022-08-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 50/19.04.2022- ,, Reconfigurare instalații clorinare din stația de tratare” Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
214.2022-08-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 49/19.04.2022- ,,Instalații de clorinare apă suplimentară pe conductă de aducțiune de la izvorul Râșnov sistem SCADA”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
215.2022-08-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 54/27.04.2022 – ,, Lucrări de monitorizare a sistemului de alimentare cu apă Scada”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
216.2022-08-01Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-lui Gheorghe NECULOIU în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
217.2022-08-01Proiect de dispoziție privind încetarea plății indemnizației lunare d-nei Roxana-Sorina RÂPANU pentru minorul cu handicap grav cu asistent personal Andrei-Mircea RÂPANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
218.2022-08-01Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Paraschiva DRĂGAN, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
219.2022-08-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de deschidere și evaluare tehnică/financiară a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii ,,Organizare eveniment zilele comunei Cristian 2022”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
220.2022-08-03Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Taisia ȘENDREA persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
221.2022-08-04Proiect de dispoziție privind instituirea serviciului de permanență la sediul primăriei în caz de iminență a producerii unor situații de urgență pentru luna August 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
222.2022-08-05Proiect de dispoziție privind delegarea temporară a atribuțiilor secretarului general al comunei către consilier juridic Mihaela LETCĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
223.2022-08-08Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-lui Florian VĂTĂȘOIU în funcția publică de execuție de polițist local clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Poliția locală Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
224.2022-08-09Proiect de dispoziție privind aprobarea Planurilor de intervenție și a planurilor de servicii pentru familia DUȚĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
225.2022-08-09Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 208/15.07.2022 privind stabilirea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție organizat în perioada 18-22.08.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
226.2022-08-11Proiect de dispoziție privind executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă și în spațiile exterioare, proprietatea domeniului public aparținând unității administrativ-teritoriale CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
227.2022-08-12Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de cofinanțare nr. 17001490Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
228.2022-08-16Proiect de dispoziție privind reorganizarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
229.2022-08-17Proiect de dispoziție privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cristian pentru anul școlar 2022-2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
230.2022-08-22Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav d-na Paraschiva DRĂGANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
231.2022-08-22Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav Taisia ȘENDREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
232.2022-08-22Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Roxana-Sorina RÂPANU pentru minorul cu handicap grav Andrei-Mircea RÂPANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
233.2022-08-23Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Floarea PETRIȘOR persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
234.2022-08-24Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Olga DOROBANȚU ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Taisia ȘENDREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
235.2022-08-24Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Luminița LUPU ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Paraschiva DRĂGANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
236.2022-08-24Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian- 31 august 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
237.2022-08-24Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 62/09.05.2022 -,, Realizare stație de ridicare a presiunii în Cartierul Tineretului comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
238.2022-08-25Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de serviciu d-nei Cristina-Iuliana BĂLAN, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul SPCLEP CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
239.2022-08-29Proiect de dispoziție privind numirea pe perioadă nedeterminată și salarizarea d-nei Aurelia-Claudia CREANGĂ în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții PublicePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
240.2022-08-29Proiect de dispoziție privind numirea pe perioadă nedeterminată și salarizarea d-nei Cristina-Iuliana BĂLAN în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul SPCLEP CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
241.2022-08-30Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Andreia CALENCIUC ca asistent personal al minorei cu handicap grav Cornelia-Ana Maria CALENCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
242.2022-08-31Proiect de dispoziție privind majorarea salariului de bază al bibliotecarului începând cu luna august 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
243.2022-08-31Proiect de dispoziție privind acordarea Diplomei de fidelitate și a premiului cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
244.2022-09-01Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului de alocație de susținere a familiei d-nei Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
245.2022-09-07Proiect de dispoziție privind preluarea atribuțiilor în perioda concediilor pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
246.2022-09-07Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și responsabile de relația cu societatea civilăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
247.2022-09-07Proiect de dispoziție privind numirea d-nei Aurelia-Claudia CREANGĂ, având funcția de inspector în cadrul Compartimentului Achiziții Publice responsabil cu relația cu publicul, primirea și gestionarea petițiilorPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
248.2022-09-07 Proiect de dispoziție privind numirea d-nei Aurelia-Claudia CREANGĂ, având funcția publică de inspector în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, consilier de etică, monitorizarea respectării normelor de conduită și responsabil cu prevenirea și identificarea conflictelor de interese și cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitatePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
249.2022-09-12Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 60/05.05.2022- ,,Lucrări de reparații capitale imobil situat în str. George Coșbuc, nr. 7”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
250.2022-09-12Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 80/25.05.2022 - ,,Execuție amenajare curte exterioară a imobilului situat în str. Gării, nr.33, comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
251.2022-09-15Proiect de dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
252.2022-09-20Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian- 27.09.2022, ora 9Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
253.2022-09-21Proiect de dispoziție privind modificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
254.2022-09-21Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației d-lui primar Gicu COJOCARU pentru proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile aflat în implementarePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
255.2022-09-21Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației d-lui viceprimar Octavian BUTA pentru proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile aflat în implementarePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
256.2022-09-26Proiect de dispoziție privind modificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
257.2022-09-26Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrării nr. 168/28.09.2021 - ,, Servicii de întocmire documentație tehnico-economică faza PT și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție, ,, PT și execuție rezervor apă potabilă 800 M3 din beton, Zona Dorobeiul”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
258.2022-09-27Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav a d-lui Gheorghe ROMPUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
259.2022-09-28Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Gabriela MARIANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
260.2022-09-28Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Florian IZÎNAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
261.2022-09-28Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Maria COTANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
262.2022-09-28 Proiect de dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
263.2022-09-28Proiect de dispoziție privind respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei (Andreia CALENCIUC)Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
264.2022-09-28Proiect de dispoziție privind majorarea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav începând cu luna august 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
265.2022-09-28Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 60/05.05.2022- ,,Lucrări de reparații capitale imobil situat în str. George Coșbuc, nr. 7”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
266.2022-09-28Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 218/09.10.2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
267.2022-09-29Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală din cadrul contractului de lucrări nr. 172/01.10.2019Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
268.2022-09-29Proiect de dispoziție privind diminuarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei-Manuela DĂNEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
269.2022-09-30Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale-Eugenia GHIRANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
270.2022-09-30Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale- Lorand JUHASZPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
271.2022-09-30Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne-Dumitru-Virgil STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
272.2022-09-30Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi lemne- dl.Ioan MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
273.2022-10-03Proiect de dispoziție privind modificarea duratei contractului de muncă d-nei Adriana-Elena NIȚĂ-asistent personal al persoanei cu handicap grav Fila LEMNARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
274.2022-10-03Proiect de dispoziție privind încetarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei- Emanuela GĂINARIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
275.2022-10-03Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne-Cristinel ȘTEPANENCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
276.2022-10-03Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi lemne- Corneliu IOANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
277.2022-10-03Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu cu combustibili solizi lemne-Cristina GUIMANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
278.2022-10-04Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul comenzilor: 14314/12.09.2022; 14316/12.09.2022; 13873/05.09.2022;Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
279.2022-10-04Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi lemne-Izabella VASPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
280.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale-Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
281.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale-Ana OLTEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
282.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale d-lui Alexandru PETREPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
283.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi lemne d-nei Maria-Elena HUMĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
284.2022-10-07Proiect de dispoziție privind ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne d-nei Luminița-Pompilia DRĂGOIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
285.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – dnei Mihaela BUMBARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
286.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Teodor ANDREIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
287.2022-10-07Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne -dl.Dan-Ioan LULCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
288.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dl. Ioan-Neculai DIACONUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
289.2022-10-07Proiect de dispoziție privind ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne dl.Gheorghe IONAȘCU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
290.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale –Dna Rozalia BECSEKPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
291.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – D-na.Lenuța NEDELCU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
292.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale –Dna Dochița IVANCIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
293.2022-10-07Proiect de dispoziție privind ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne-dnei Nicoleta PAVELPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
294.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale –Dna Elena COSTANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
295.2022-10-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale –Dna Hareta LĂZĂROIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
296.2022-10-10Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei Cristian Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
297.2022-10-11Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 137/12.09.2021- ,,Execuție trotuar strada Mărășești în comuna Cristian’”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
298.2022-10-12Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian, 20.10.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
299.2022-10-14Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Ofelia STANCIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
300. 2022-10-14Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dl.Radu LUȚEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
301.2022-10-14Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Dorina TODORUȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
302.2022-10-14Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Elena COTINGHIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
303.2022-10-14Proiect de dispoziție privind constituirea comisie de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propriiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
304.2022-10-21Proiect de dispoziție privind acordarea Diplomei de fidelitate și a premiului cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă-familia DobrePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
305.2022-10-21Proiect de dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor-familia DogaruPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
306.2022-10-21Proiect de dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
307.2022-10-24Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 128/30.08.2022 – „Relocare stâlpi iluminat Strada Nisipului, în comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
308.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dnei Elena BRUMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
309.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dnei Camelia-Liliana MICLE Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
310.2022-10-24Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne – Dl.Ionuț-Lucian SIMA Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
311.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale -Dl.Vasile ȘUȘCĂ Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
312.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Nicoleta JIREGHESCU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
313.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Geană SIMA Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
314.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Măndica BUZATUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
315.2022-10-24Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne -dnei Mariea NICOARĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
316.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dl.Marian DIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
317.2022-10-24Proiect de dispoziție privind privind respingere dosar ajutor de încălzire dna Sarolta GĂLIȚEANU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
318.2022-10-24Proiect de dispoziție privind privind respingere dosar ajutor de încălzire dna Doinița LUNGU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
319.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Victoria DIMA Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
320.2022-10-24Proiect de dispoziție privindaprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Andreiana DOBRAN Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
321.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Cecilia WEAVERPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
322.2022-10-24Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne dl.Marian-Dorin MITREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
323.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dna Waltraut-Erika KNORRPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
324.2022-10-24Proiect de dispoziție privind ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne -dl.Constantin TIMOFTICIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
325.2022-10-24Proiect de dispoziție privind ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne -dnei Ioana BARBU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
326.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dl.Bogdan-Alexandru OLAHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
327.2022-10-24Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi lemne-deni Laurența MOISIIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
328.2022-10-24Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației lunare doamnei PETRIȘOR FLOAREA, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
329.2022-10-24Privind prelungirea acordării indemnizaţiei lunare domnului ZĂRNESCU POMPILIU, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
330.2022-10-24Privind acordarea indemnizaţiei lunare domnului STAICU EMIL, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
331.2022-10-24Privind acordarea indemnizaţiei lunare doamnei BĂLAN ILEANA, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
332.2022-10-24Privind acordarea indemnizaţiei lunare doamnei PETER ECATERINA, persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
333.2022-10-25Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale dnei Ana TITILINCU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
334.2022-10-25Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne – Dl.Petru TĂNASĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
335.2022-10-25Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale Dl.Ion TRUFAȘU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
336.2022-10-26Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne -Dna Elena ANDREIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
337.2022-10-26Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale Dl.Lucian-Nicolae NEDIANU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
338.2022-10-26privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav a domnului STAICU EMIL Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
339.2022-10-26Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr.194/15.11.2022 - ,,Realizare racord apă Zona industrială-Inna Schaeffler”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
340.2022-10-26Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Elena-Florina STAICU ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Emil STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
341.2022-10-26Proiect de dispoziție privind numirea membrilor și secretarului titulari, precum și supleanții acestora în Comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
342.2022-10-27Proiect de dispoziție privind respingere dosar ajutor de încălzire dna Maria BOITIȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
343.2022-10-27Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dl.Radu-Bogdan CHIRCI Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
344.2022-10-28privind aprobare Planuri de servicii pentru minorii familei FUNDUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
345.2022-10-28privind aprobarea Planului de intervenție și a Planului de servicii pentru familia doamnei CALENCIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
346.2022-10-31Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale-Dna Elena ANCUȚAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
347.2022-11-01Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu combustibili solizi lemne –dna Camelia LENGELPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
348.2022-11-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 134/1.09.2022 – „Amenajare trotuare și zone verzi – Strada Nisipului”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
349. 2022-11-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție partiala și receptie la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 115/12.08.2022 – „ Proiectare și execuție rețea de apă și canalizare CF 106799”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
350. 2022-11-01Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 88/31.05.2022 - ,,Proiectare și execuție extindere rețea canalizare pluvială în cartierul Dorobeiu – CF 106799”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
351.2022-11-02Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Margareta MOAȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
352.2022-11-02Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Alina-Brighite FUNDUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
353.2022-11-02Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Anca-Mirela MORARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
354.2022-11-03Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 135/05.09.2021 – „Lucrări de întreținere străzi prin împietruire în Comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
355.2022-11-03Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu energie electrică – Dna Loredana TĂNASEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
356.2022-11-03Proiect de dispoziție privind respingerea dosarului ajutorului de încălzire Dnei Georgiana-Emanuela GĂINARIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
357.2022-11-03Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dl.Dragoș-Marian LĂPUȘNEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
358.2022-11-07Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 116/12.08.2022 – „Proiectare și execuție rețea de apă și canalizare Strada Titu Maiorescu”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
359.2022-11-07Proiect de dispoziție privind acordare indemnizație PH Dna Cătălina GANEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
360.2022-11-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Maria PEIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
361.2022-11-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Adriana DICKSTEFESPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
362.2022-11-07Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Maria BONCZPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
363.2022-11-08Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne– Dna Maria-Domnica MUȘINĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
364.2022-11-08Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Garofina IORDACHEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
365.2022-11-08Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne– Dna Iuliana IOVUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3652022-11-08Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne – Dna Iuliana IOVUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3662022-11-09Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare PH pe perioada concediilor de odihnă a asistenților personali Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3672022-11-09Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Felicia COȘULEȚUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3682022-11-10Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Ana-Maria IGNATPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3692022-11-10Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Elena IFTIMUȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3702022-11-11Proiect de dispoziție privind reglementarea fumatului la nivelul Primăriei Comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3712022-11-18Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian, 28.11.2022, ora 9Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3722022-11-18Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției 337/26.10.2022 de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale domnului Lucian-Nicolae NEDIANU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3732022-11-18Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor din cadrul contractului de prestări servicii nr. 160/09.11.2022 – „Realizare Sistem CCTV Comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3742022-11-21Proiect de dispoziție constituirea comisiei de recepție parțială și recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 237/29.12.2021 – „Extindere rețea de apă și canalizare menajeră Str. Preot Virgil Pop, cad. 103464” Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3752022-11-21Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Alexandra-Cecilia BARBU -PHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3762022-11-21Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului Albert-Friederich WOLFF -PHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3772022-11-21Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației lunare doamnei Ecaterina PETER -PHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3782022-11-21Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației lunare doamnei Cătălina GANEA -PHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3792022-11-21Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav a doamnei Bălan IleanaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3802022-11-23Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei GANEA Marilena-Tania, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav GANEA CătălinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3812022-11-23Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei NAN Jenița, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav PETER EcaterinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3822022-11-23Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de analiză în vederea verificării dosarelor şi întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din comuna CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3832022-11-23Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale prin Societatea Electrica furnizare SA domnului Florian IZÎNĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38411/24/2022Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei Bălan GEORGETA, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Bălan ILEANAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38511/25/2022Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei OLAH Mădălina, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav OLAH Bogdan-AlexandruPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38611/28/2022Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru domnul Radu-Cristian POP, consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții publicePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38711/28/2022Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru doamna Andreia CALENCIUC, asistent personalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38812/5/2022Proiect de dispoziție privind modificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38912/6/2022Proiect de dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilorPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39012/6/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne – Dl.Ion MUSCOIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39112/6/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Veronica GHEȚIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39212/6/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Maria DOBREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39312/6/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dna Gabriela ANDRONICPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39412/6/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu energie electrică – Dl. Traian BENCIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39512/6/2022Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Ciucu AnicaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39612/6/2022Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Croitoru SilviaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39712/7/2022Proiect de dispoziție privind modificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39812/8/2022Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian, 15.12.2022, ora 9Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39912/8/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale domnului Ioan ȚIRMAIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40012/8/2022Proiect de dispoziție privind respingerea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Rodica COSTIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40112/9/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea plan de măsuri și intervenții pentru Familia minorului Darius-Andrei STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40212/9/2022Proiect de dispoziție privind planului de intervenții și servicii pentru familia Ștefan / INCZEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40312/9/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea planului servicii mama minoră Lavinia-Alina GĂINARIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40412/9/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne – Dna Floarea OLTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40512/9/2022Proiect de dispoziție privind respingerea ajutorului de încălzire a locuinței cu energie electrică – Dnei Svetlana MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40612/15/2022Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Constantin ZUPPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40712/15/2022Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei PAVEL Georgia-EcaterinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40812/16/2022Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Ileana
IORDAN
Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40912/16/2022Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Maria
GRIGORE
Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41012/16/2022Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Camelia
POPA
Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41112/16/2022Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Floarea TÎRGOVIȘTEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41212/16/2022Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale – Dnei Niculina STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41312/19/2022Proiect de dispoziție privind exonerarea d-lui Andrei MĂLUREANU de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarialăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41412/19/2022Proiect de dispoziție privind exonerarea d-lui Florian ȘERBAN de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarialăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41512/19/2022Proiect de dispoziție privind modificarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne – Dnei Luminița-Pompilia DRĂGOIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41612/21/2022Proiect de dispoziție privind modificarea bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41712/21/2022Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei Geanina VASILIU , asistent personal al persoanei cu handicap grav VASILIU Maria-ElenaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41812/22/2022Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 149/17.10.2022- ,, Lucrări de iluminat public strada Nicolae Iorga"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41912/23/2022Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42012/27/2022Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației doamnei Maria-Elena VASILIU reprezentat legal a minorei Maria-Elena VASILIU persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42112/27/2022Proiect de dispoziție privind aprobarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne – Dna Maria LUȚEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42212/28/2022Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației doamnei Marioara-Dorica TRETT persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42312/30/2022Proiect de dispoziție privind majorarea salariului de bază al bibliotecarului începând cu luna ianuarie 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
Nr. înreg.Dată proiectConținutul pe scurt al proiectului de dispoziție Inițiator
104.01.2023Proiect de dispozitie privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
204.01.2023Proiect de dispoziție privind numirea d-lui BUNESCU Adrian-Liviu în funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Poliția Locală Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
304.01.2023Proiect de dispoziție privind numirea d-lui MORAR Sorin în funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Poliția Locală Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
404.01.2023Proiect de dispoziție privind numirea d-lui MUNTEAN Gheorghe-Sebastian în funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I,grad profesional principal, în cadrul Biroului Poliția Locală Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
504.01.2023Proiect de dispoziție privind numirea d-lui NEGREA Gheorghe-Adrian în funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Poliția LocalăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
604.01.2023Proiect de dispoziție privind numirea d-lui Florian VĂTĂȘOIU în funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Poliția LocalăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
704.01.2023Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru domnul Marian NAN, asistent personalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
809.01.2023Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Lucia-Rodica CUTEAN persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
909.01.2023Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Miruna TUDOSE în calitate de reprezentant legal al minorului cu handicap grav Andrei-David TUDOSE Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1010.01.2023Proiect de dispoziție privind delegare atribuții pentru acordare viză ,,bun de plată" viceprimarului comunei Cristian, Octavian BUTAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1113.01.2023Proiect de dispoziție privind majorarea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1219.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare doamnei Geanina VASILIU pentru minora cu handicap grav Maria-Elena VASILIU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1319.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare doamnei Marioara-Dorica TRETT persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1419.01.2023Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Lucia-Rodica CUTEAN persoană cu handicap grav Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1519.01.2023Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Miruna TUDOSE în calitate de reprezentant legal al minorului cu handicap grav Andrei-David TUDOSE Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1619.01.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1720.01.2023Proiect de dispoziție privind recalculare dosar ajutor de încălzire GAZ a domnului Bogdan-Alexandru OLAHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1820.01.2023Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
1920.01.2023Proiect de dispoziție privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție de inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială și referent în cadrul Biroului Financiar, Buget-ContabilitatePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2020.01.2023Proiect de dispoziție privind delegarea temporară de atribuții pentru viceprimarul comunei Cristian, Buta OctavianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2125.01.2023Proiect de dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2225.01.2023Proiect de dispoziție pentru modificarea și completarea Dispoziției nr. 93/30.03.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Cristian Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2325.01.2023Proiect de dispoziție privind delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei Cristian, în unele situații în care acesta este indisponibilPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2426.01.2023Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei DOBRESCU Minodora, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav COȘULEȚ Felicia Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2530.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizație lunare domnului Nicolae PETRIȘOR persoană cu handicap gravPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2631.01.2023Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă doamnei Mihaela LETCĂ, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2731.01.2023Proiect de dispoziție de aprobarea a planului de servicii pentru minorul Nicolas-Florin DUMITRU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2831.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Maria LUNGUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2931.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Doinița LUNGUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3031.01.2023Proiect de dispoziție privind acordarea Diplomei de fidelitate și a premiului cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3131.01.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3202.02.2023Proiect de dispoziție privind delegarea temporară de atribuții pentru viceprimarul comunei Cristian, Buta OctavianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3510.02.2023Proiect de dispoziție de modificare cuantum ajutor de încălzire dnei Loredana TĂNASEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3614.02.2023Proiect de dispoziție recuperare și încetare ajutorului de încălzire LEMNE d-lui Ionuț-Lucian SIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3715.02.2023Proiect de dispoziție privind prelungirea acordării indemnizației lunare d-lui Stelian DUȘAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3815.02.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-lui Claudiu POIENARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3915.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire LEMNE d-lui Constantin TIMOFTICIUCPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4016.02.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de deschidere și evaluare tehnică/financiară a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii ,,Organizare eveniment 8 Martie-Ziua Femeii"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4116.02.2023Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire GAZ d-nei Maria DOBREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4217.02.2023Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4317.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-lui Radu-Bogdan CHIRCIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4421.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea și recuperarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-lui Marian-Dorin MITREAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4521.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-lui Marian DIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4621.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-lui Bogdan-Alexandru OLAHPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4721.02.2023Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale doamnei Adriana DICKSTEFESPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4822.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-nei Rozalia BECSEKPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4923.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire GAZE NATURALE d-nei Ana-Maria IGNATPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5023.02.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale doamnei Maria BONCZPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5102.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilorPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5202.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei DRĂGUȘEL DorinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5302.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială sau la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 62/09.05.2022 - ,,Realizare stație de ridicare a presiunii în Cartierul Tineretului Comuna Cristian"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5402.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 88/31.05.2022 - ,,Proiectare și execuție extindere rețea canalizare pluvială în Cartierul Dorobeiu-CF 106799"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5502.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din contractului de lucrări nr. 116/12.08.2022 - ,,Extindere rețea de apă și canalizare menajeră strada Titu Maiorescu, com. Cristian, Jud. Brașov"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5602.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 115/12.08.2022 - ,,Proiectare și execuție extindere rețea apă și canalizare menajeră în Cartierul Dorobeiu - CF 106799"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5702.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare d-nei Elisaveta COJOCARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5802.03.2023Proiect de dispoziție privind numire curator special dna Anișoara MUNTEANU pentru domnul Marius-Manuel GHERGHIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5902.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-lui Cristinel STEPANENCUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6002.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-lui Corneliu IOANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3102.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-nei Maria-Elena HUMĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6202.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-nei Maria LUȚEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6302.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-lui Dumitru-Virgil STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6402.03.0203Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-nei Anca-Mirela MORARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6502.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-nei Cristina GUIMANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6602.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-lui Marian BREZEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6702.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum venit minim garantat d-lui Ioan MUNTEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6802.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Manuela DĂNEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
6902.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Elena ENEPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7002.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Cosmina-Elena NEDELCU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7102.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Mirela ALEXANDRUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7202.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Luminița IFTINCĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7307.03.2023Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința extraordinară (cu caracter de îndată) a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7409.03.2023Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă d-nei Cozma Oana-Elena, referent IA, în cadrul Biroului Financiar Buget- ContabilitatePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7510.03.2023Proiect de dispoziție privind numirea pe perioadă nedeterminată și salarizarea d-nei COZMA Oana-Elena în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Financiar, Buget-ContabilitatePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7610.03.2023Proiect de dispoziție privind numirea pe perioadă nedeterminată și salarizarea d-nei BOLTRES Denisa-Patricea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Asistență SocialăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7710.03.2023Proiect de dispoziție constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări nr. 117/19.08.2022- ,,Proiectare și execuție amenajare peisagistică str. Stoica Popovici com Cristian"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7814.03.2023Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale domnului Florian IZÎNĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7916.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție parțială și la terminarea lucrărilor din contractului de lucrări nr. 206/12.12.2022 - ,,Execuție reparații acoperiș primăria Cristian"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8020.03.2023Proiect de dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei GANEA Marilena-Tania, asistent personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal GANEA CătălinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8121.03.2023Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav cu asistent personal a doamnei Elisaveta COJOCARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8221.03.2023Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației d-lui primar Gicu COJOCARU pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliențăViceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTA
8321.03.2023Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației d-lui viceprimar Octavian BUTA pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliențăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8421.03.2023Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei CRIȘAN Mariana, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav CRIȘAN LaurențiuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8521.03.2023Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei COJOCARIU Corina-Luminița, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav COJOCARU ElisavetaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8622.03.2023Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8723.03.2023Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav a doamnei Ileana RĂȘCANU Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8824.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav cu asistent personal a doamnei Ildiko MAGYARIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8927.03.2023Proiect de dispoziție privind încadrarea și salarizarea d-nei APOSTOL Alina, ca asistent personal al minorului APOSTOL Sebastian-Nicholas Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9027.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiectiv ,,Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție construire Bază de agrement situată în loc. Cristian, jud. Brașov"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9128.03.2023Proiect de dispoziție privind modificare cuantum alocație de susținere familie d-nei Manuela DĂNEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9228.03.2023Proiect de dispoziție privind actualizarea Regulamentului cu privire la liberul acces la informațiile de interes publicPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9328.03.2023Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes publicPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9429.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea Diplomei de fidelitate și a premiului cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptăPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9529.03.2023Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Ana DUMEAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9604.04.2023Proiect de dispoziție privind modificarea gradației de vechime în muncă pentru doamna COJOCARIU Corina-Luminița, asistent personalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9705.04.2023Proiect de dispoziție privind aprobarea programelor de servicii pt minora Alina ION Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9806.04.2023Proiect de dispoziție privind reprezentarea persoanei cu handicap grav cu asistent personal Claudiu POIENAR prin curator special Bianca-Gabriela STAICUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9910.04.2023Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiectiv ,,Actualizarea Planului Urbanistic General în GIS al comunei Cristian"Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10012.04.2023Proiect de dispoziție privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap grav cu asistent personal a domnului Claudiu POIENARPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10113.04.2023Proiect de dispoziție privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipa de proiect) la nivelul Comunei Cristian pentru proiectul ,,Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe Operațiunea 2 - PNRR/2022/C15/02 - Proiect tip-Construire creșă medie, sat Cristian, comuna Cristian, nr. cadastral 107720" contract de finanțare nr. 96866/29.08.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10213.04.2023Proiect de dispoziție privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipa de proiect) la nivelul Comunei Cristian pentru proiectul ,,Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 1-Proiect nr. C10-I1.2-85, intitulat " Achiziție mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brașov" contract de finanțare nr. 125810/08.11.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10313.04.2023Proiect de dispoziție privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipa de proiect) la nivelul Comunei Cristian pentru proiectul ,,Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2- Proiect nr. C10-I3-2836, intitulat "Reabilitare, modernizare, eficientizare energetică imobil situat în Comuna Cristian str. Lungă nr. 103 (clădire Pomul Verde) contract de finanțare nr. 11227/27.01.2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10413.04.2023Proiect de dispoziție privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipa de proiect) la nivelul Comunei Cristian pentru proiectul Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2- Proiect nr. C10-I3-2680, intitulat " Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică imobil str. Lungă nr. 28 (Folosea)" contract de finanțare nr. 19819/16.02.2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10513.04.2023Proiect de dispoziție privind Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10619.04.2023Proiect de dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie, exemplarele I și II privind pe numitul COCEAN MARIUS-FLORIN ȘI SURU VIRGINAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10720.04.2023Proiect de dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian (28 aprilie ora 9)Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10824.04.2023Proiect de dispoziție privindPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10924.04.2023Proiect de dispoziție privind rectificarea actului de deces, exemplarele I și II privind pe numitul BLĂNARU JEANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11024.04.2023Proiect de dispoziție privind acordare VMG domnului Tiberiu LAVRICPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11124.04.2023Proiect de dispoziție privind încetare ASF doamna Manuela DĂNEȚPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11224.04.2023Proiect de dispoziție privind modificare valoare ASF doamna Mirela ALEXANDRUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11525.04.2023Proiect de dispoziție privind încetare indemnizație persoana cu handicap grav cu asistent personal a doamnei Alexandra-Cecilia BARBUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
Sari la conținut